Проект: Челси Сбирки

Фейсбук приложение, което показва инфорамция за организираните сбирки от Фенклуб Челси - България.

Работата ми по този проект се изразява в следното:

  • работа с данни от сайта chelseafc.bg
  • работа с API-то на Facebook

Възложител

Chelsea Bulgaria

Статус

Онлайн. Виж в интернет: https://www.facebook.com/ChelseaBulgaria

Preview

Използвани технологии/софтуер

  • PHP
  • SQL
  • HTML
  • Facebook API